Tiếng Việt English

Giấy sần mỏng các loại!

Có thể làm quilling hoặc làm nền tranh, nền thiệp,...dùng tương tự như trơn mỏng, bổ sung màu cần thiết nếu trơn mỏng không có màu đó hoặc hết màu.

1 2 3 >