Tiếng Việt English

Giấy trơn dày các loại!

để làm nền thiệp, nền tranh, hộp quà, cũng để làm quilling- chẳng hạn các tác phẩm giống như của Yulia, Iron Maiden,... dùng dán làm khung viền, chữ cái hoặc thân cây,... mà cần phải dán đứng cạnh giấy

1 2 >