Tiếng Việt English

Các loại giấy màu này hầu hết được nhập trực tiếp từ Nhật,loại giấy chuyên dùng cho giấy cuốn. Khi cuốn rất ăn khuôn, dễ uốn ban đầu và bền hình về sau, đồng thời màu cũng rất bền. Giấy được cắt bằng máy chuyên dụng, cắt rất đều, chính xác, nhát cắt mịn. Để xem mã các loại giấy các bạn vào trang Mã giấy, để xem tông mầu các bạn vào trang Tông mầu giấy nhé!

1 2 >