Tiếng Việt English

Kéo cắt các loại!

Kéo làm quilling cũng rất phong phú bao gồm kéo thẳng và kéo răng cưa các loại!

1