Tiếng Việt English

Keo dán các loại

Keo có 2 loại: keo sữa và keo 502. Keo sữa sẽ sử dụng trong đa số trường hợp vì khả năng dính giấy rất tốt, không độc hại, khô chậm nên dễ sửa khi dán lỗi nhưng một khi khô rồi thì dính rất chặt, và khi khô thì trở nên trong suốt. Keo 502 chỉ nên dùng khi cần cố định những chi tiết có tiết diện dán nhỏ, khó cố định bằng keo sữa. Đặc điểm của keo 502 là độc, khô rất nhanh nên khó sửa khi dán lỗi, khi khô để lại vệt keo rất “lộ”.

1 2 >