Tiếng Việt English

Khay giấy sợi các loại!

Khay đựng giấy sợi được làm bằng kim loại chắc chắn, đầu các khay đều được dán nhãn để các bạn ghi mã giấy.

1