Tiếng Việt English

Móc treo các loại:

Móc treo chìa khóa, móc treo điện thoại các loại!