Tiếng Việt English

Bộ dụng cụ hỗ trợ làm hoa!

Đây là bộ dụng cụ làm hoa giấy, giúp các bạn làm cong, làm mềm hoặc làm gân cánh hoa hay lá một cách chuyên nghiệp hơn.

1