Tiếng Việt English

Que quấn giấy và que đầu nhọn!

Bộ que quấn gồm que quấn giấy và que đầu nhọn. Que quấn giấy có hai loại, một loại đầu ngắn và một loại đầu dài. Loại đầu ngắn là loại que quấn giấy chủ yếu, dùng để quấn ngang sợi. Loại đầu dài dùng để quấn dọc xuống. Cách sử dụng các bạn sang trang Hướng dẫn sử dụng để tham khảo nha!

1 2 >