Tiếng Việt English

Tông màu giấy

Giấy được xếp theo từng tông màu chủ đạo để các bạn dễ lựa chọn màu theo nhu cầu của riêng mình.
Ký hiệu ND là nhũ Ý, SD là sần dày, SM là sần mỏng, SN là sần Nhật, TD là trơn dày, TM là trơn mỏng.
Riêng giấy nhũ Nhật, nhũ Thái và giấy khác thì không nằm trong này, các bạn vào trang giấy loại đó để xem mã cụ thể. 

1